За ползващите софтуер компании те се изместват към края на януари, а за е-магазините – март 2020 г.

С четири месеца се удължава срокът по прословутата Наредба Н-18 на Министерство на финансите за фирмите, които използват софтуер за управление на продажбите (СУПТО). Така вместо до 30 септември те ще имат време до края на януари 2020 г. да отговорят на изискванията на нормативния акт. За електронните магазини пък срокът се измества за 31 март на следващата година.
Новите изисквания към търговците бяха приети през есента на миналата година с цел да се ограничи сивият сектор, като според НАП от укриване на обороти фискът губи годишно около 330 млн. лв. Промените засягат стотици хиляди фирми, които получават кешови или картови плащания. Те имат различни срокове, за да отговорят на новите изисквания на НАП, като графикът за малките търговци, които не са регистрирани по ДДС и които не ползват СУПТО, изтече в средата на годината

Според НАП няма да се наложи последващо отлагане на сроковете за привеждане на СУПТО съобразно изискванията на Наредба Н-18.
Това се изясни на среща между експерти на НАП и производители, внедрители и ползватели на СУПТО.
Пламен Димитров, зам. изпълнителен директор на НАП, посочи, че в оставащите месеци до края на януари следващата година, респ. края на март, следва да се направи нужното за разработване, деклариране пред Приходната агенция и внедряване при търговците на СУПТО, съобразени с новите правила.