Кент Алкохол
ул. Господин Михайловски 30
Стара Загора Стара Загора