Вдъхновени от бизнеса

Ние сме

  Табако Трейд е търговска компания, лидер в дистрибуцията на тютюневи изделия и бързооборотни стоки. Холдингът ни е създаден през 2007г. като дъщерно дружество на Дафна Груп. За кратко време от основаването си успява да се наложи на българския пазар чрез успешното разпространение и продажба на продукти на различни международни марки. Основната насока в бизнеса ни е осъществяването на директни продажби на национално ниво. Разполагаме с екип от професионалисти, готови да отговорят на изискванията и нуждите на всеки свой клиент.

  Нашата дейност включва цялостен процес – от логистика, през маркетингови активности, до дистрибуция и обслужване на обекти на дребно. За постигането на високи стандарти на пазара в компанията функционира специално създадено звено за обслужване на ключови клиенти – местни и международни вериги.

  Ние предлагаме ефективни бизнес решения за продажби, маркетинг и мениджмънт. Работим за осъществяване на дълготрайни и устойчиви бизнес взаимоотношения с нашите партньори. Табако Трейд може да се похвали със своите възможности за промотиране на нови продукти и лансиране на различни международни марки на българския пазар.

История

  През далечната 1992 г. са поставени основите със създаването на фирма Дафна, основана като дистрибутор на тютюневи изделия и други бързооборотни стоки. През 2004г. фирмата се преструктурира в Дафна Таб, като се въвежда за първи път търговския модел директни продажби.

  Табако Трейд започва своето съществуване през 2007г. и наследява опита и контактите на Дафна Таб. През същата година започва обособяването на регионални структури в страната. В рамките на следващите 5 години компанията развива мрежата си до 11 регионални компании, разполагащи с 14 дистрибуционни центъра.

Структура

  Нашият бизнес се управлява от висококвалифициран мениджърски състав по високи международно признати стандарти.

  Служителите ни преминават през регулярни специализирани обучения, целящи постигане на по-високи и ефективни резултати.

Покритие

covarage-map-depots-bg

Мисия и ценности

Свържи се с нас