Заедно към успеха

Табако Трейд

  От своето създаване през 2007г. Табако Трейд ефективно си сътрудничи с редица български и международни компании, като бързо успява да спечели тяхното доверие. Дългогодишната ни успешна история в сектора доказва професионализма, с който се отнасяме към индивидуалните изисквания на всеки наш клиент, безупречното качество на продуктите и услугите, които предлагаме, както и усилията, които полагаме за поддържане на собствения си имидж и запазване репутацията на компаниите, с които си сътрудничим.

Свържи се с нас